Ikona digitalne pristupačnosti

Programi

Dječji vrtić Snježna pahulja organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.