Ikona digitalne pristupačnosti

Odluka o upisima djece u pedagodšku godinu 2021./2022.

9.7.2021.

Upravno vijeće DV "Snježna pahulja" donijelo je Odluku o upisima djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Odluku možete vidjeti ovdje.

Upravno vijeće DV "Snježna pahulja" donijelo je Odluku o upisima djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Odluku možete vidjeti ovdje.