Ikona digitalne pristupačnosti

Novosti

15/09/2021

Kazalište u našem vrtiću!

Dana 14. rujna 2021. godine naš je vrtić ugostio glumicu Mirtu Zečević iz KD „Smješko“, koja je izvela edukativnu predstavu za djecu od 3 do 6 godina podnazivom „Znakovi za najmanje“. Predstava je bila interaktivnog karaktera, a njezin cilj bio je istaknuti važnost pravilnog ponašanja u prometu kroz igru i zanimljive situacije.  Glavni lik predstave je semafor koji neumorno prati promet na raskršću te djecu upoznaje sa svojim prijateljima, prometnim znakovima, pokazujući im kako oni pomažu sudionicima...
09/08/2021

Slobodna mjesta u dječjem vrtiću "Snježna pahulja" za pedagošku godinu 2021./2022.

U dječjem vriću "Snježna pahulja" slobodno je ukupno 19 mjesta, od kojih 2 mjesta za upis djece jasličke dobi (od navršenih godinu dana do 3. godine) i 17 mjesta za upis djece vrtićke dobi (od navršene 3. godine do polaska u školu).  
06/08/2021

Nove, niže cijene vrtića!

Dragi roditelji,   s veseljem Vas obavještavamo o smanjenju cijena usluga Vrtića za roditelje – korisnike usluga!   Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 15.07.2021. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja - korisnika usluga.   Tako će roditelji djece s područja Općine Fužine cjelodnevni (10,5 satni) program plaćati 700,00 kn, a poludnevni (6,5 satni) program 550,00 kn. Roditelji...
09/07/2021

Odluka o upisima djece u pedagodšku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće DV "Snježna pahulja" donijelo je Odluku o upisima djece u pedagošku godinu 2021./2022. Odluku možete vidjeti ovdje.
17/06/2021

Lista reda prvenstva za pedagošku godinu 2021./2022.

Povjerenstvo za provedbu upisa djece Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” objavljuje listu reda prvenstva. Cijeli dokument možete pogledati OVDJE.
25/05/2021

Usluga e-Upisi - dostupna!

Podnošenje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga odnosno Zahtjeva za upis djeteta putem web aplikacije Upisi u dječje vrtiće biti će omogućena putem sustava NIAS (e-Građani) pod nazivom e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove u sustav ili direktno preko linka: https://e-upisi.hr/ danas (25.05.2021.) poslije 20:00 sati.    
20/05/2021

Korištenje sustava Upisi u dječje vrtiće

Dragi roditelji,   u želji da Vam olakšamo podnošenje Zahtjeva za nastavak korištenja usluga odnosno Zahtjeva za upis djeteta putem web aplikacije Upisi u dječje vrtiće u nastavku Vam donosimo nekoliko pojašnjenja.   Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su: pristup internetu, posjedovanje važeće vjerodajnice sigurnosne razine 2 (internet bankarstvo, mobilno bankarstvo poslovnih banaka i sl.), sustav e-Građani je u funkciji i dostupan.   Sustavu...
14/05/2021

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ i Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu donesene 12.05.2021. godine, Dječji vrtić „Snježna pahulja“ objavljuje NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić "Snježna pahulja" za pedagošku 2021./2022. godinu    
14/05/2021

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu

Na temelju čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 17. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ i čl. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“, uz prethodnu suglasnost Osnivača (KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2112/03-02-21-74 od 22.03.2021. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, na sjednici održanoj dana 12.05.2021. godine donijelo je  Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu