Ikona digitalne pristupačnosti

Nove, niže cijene vrtića!

6.8.2021.

Dragi roditelji,

 

s veseljem Vas obavještavamo o smanjenju cijena usluga Vrtića za roditelje – korisnike usluga!

 

Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 15.07.2021. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja - korisnika usluga.

 

Tako će roditelji djece s područja Općine Fužine cjelodnevni (10,5 satni) program plaćati 700,00 kn, a poludnevni (6,5 satni) program 550,00 kn.

Roditelji djece izvan područja Općine Fužine cjelodnevni (10,5 satni) program plaćati će 1.550,00 kn, a poludnevni (6,5 satni) program 1.200,00 kn.

 

Također, želimo napomenuti da smanjenje cijena neće utjecati na kvalitetu naših usluga!

Dragi roditelji,

 

s veseljem Vas obavještavamo o smanjenju cijena usluga Vrtića za roditelje – korisnike usluga!

 

Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 15.07.2021. godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja - korisnika usluga.

 

Tako će roditelji djece s područja Općine Fužine cjelodnevni (10,5 satni) program plaćati 700,00 kn, a poludnevni (6,5 satni) program 550,00 kn.

Roditelji djece izvan područja Općine Fužine cjelodnevni (10,5 satni) program plaćati će 1.550,00 kn, a poludnevni (6,5 satni) program 1.200,00 kn.

 

Također, želimo napomenuti da smanjenje cijena neće utjecati na kvalitetu naših usluga!