Ikona digitalne pristupačnosti

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu

14.5.2021.

Na temelju članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ i Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu donesene 12.05.2021. godine, Dječji vrtić „Snježna pahulja“ objavljuje

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić "Snježna pahulja" za pedagošku 2021./2022. godinu

 

 

Na temelju članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ i Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snježna pahulja“ za pedagošku 2021./2022. godinu donesene 12.05.2021. godine, Dječji vrtić „Snježna pahulja“ objavljuje

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić "Snježna pahulja" za pedagošku 2021./2022. godinu